VAIKUNDA EKADASI
TIME
SEVAS
1.00 am
Sri Adivarahaswamy Tirupalli Eluchi
1.20 am
Sri Vaari Tirupalli Eluchi
1.30 am
Visvaroopa Darshan
1.40 am to 2.30 am
Thomalai, Vilva Archanai, Nivedanam, Satrumurai
2.30 am to 3.10 am
Thomalai, Tulasi Archanai, Nivedanam, Satrumurai
3.20 am
Sri Malaiyappa Srinivasar, Sridevi, Pudeviudan Maha Mandapam Eluntharulal
4.00 am
Sri Vaari Purappadu
4.30 am
Sri Vaikunda Vaasal(Dwaram)Tirappu
12.00 pm
Maathyanika Puja
5.00 pm
Sri Vaari Tiruveethi Ula
7.30 pm
Raapathu 1st day Vaibhavam
8.30 pm
Ekantha Sevai